سفارش تبلیغ
صبا ویژن
روز های سیاه و سفید

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااااااااام
سلاااااااااااااااااااام
سلااااااااااااااام
سلاااااااااام
سلاااااام
سلاااام
سلاام
سلام
.♥
.♥
..♥
...♥
....♥
.....♥خوش اومدین
......♥......................♥...♥
..........♥.............♥............♥
..............♥.....♥...................♥
...................♥.....................♥
................♥......♥..............♥
..............♥.............♥....♥
.............♥
...........♥
.........♥
......♥
....♥

تا که پرسیدم ز قلبم عشق چیست ؟ / در جوابم اینچنین گفت و گریست
لیلی و مجنون فقط افسانه اند / عشق در دست حسین بن علیست+ یادداشت ثابت - دوشنبه 93/7/29 ساعت 2:31 عصر توسط سحـــر نظرات ()

 

وقتی به زوجای عاشق میگن "مرغ عشق"

.

.

.

.

.

حتما به زوجای مشکل دار هم میگن Angry birds!!!

والا!!!!!!!!!!!!!!!!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طرف اومده با عصبانیت میگه: "این یارو زبون آدمیزاد حالیش نمیشه بیا تو باهاش حرف بزن ..."

نفهمیدم داره به من فحش میده یا به اون یارو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجری: پسرعمه زا بیا اینجا

پسرعمه زا: غلط کردم

مجری: مگه چیکار کردی؟

پسرعمه زا: نمیدونم بستگی داره کدومشو فهمیده باشی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صبح رفتم کوه دادم زدم: با من ازدواج میکنی؟

بعد شنیدم:

با من ازدواج میکنی؟

با من ازدواج میکنی؟

با من ازدواج میکنی؟

با من ازدواج میکنی؟

 بعدش چون آمادگی این همه خواستگارو باهم نداشتم

 اومدم پایین که ادامه تحصیل بدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیچی لذت بخش تر از این جمله برای یه دختر موقع خرید لباس نیست:

.

.

.

فروشنده: خانم سایز شمارو باید از تن مانکن در بیارم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مورد داشتیم پسره موهاش بلند بوده طرح ناخن میزده ابرو برداشته

.

.

.

بله از اتاق فرمان اشاره میکنن چند روزم هست خونه نشسته

نمیره بیرون یه وقت روش اسید نپاشن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوست دارم الان یکی بغلم کنه بگه: چته دیوونه بیا این یه نخ سیگارو بکش

منم بگم: پاشو برو گمشو کصافط آشغال ناباب....

خیلی صحنه آموزنده و ملودرامی میشه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دختره بهم زنگ زده جایی بودم نمیتونستم جواب بدم

گفتم 10 دیقه دیگه خودم میگیرمت

الان اس داده کدوم دفترخونه میریم که بگم مامان و بابام هم بیان

شوهر پیدا نمیشه که

اسید لطفا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یارو میره پیش غضنفر براش خالکوبی کنه

میگه رو کمرم یه مطلب از پدر و مادر خالکوبی کن

غضنفر میگه: شعر باشه

یارو میگه: مهم نیست فقط میخوام راجع به پدر و مادر باشه و با معنی

غنفر هم پشتش مینویسه:

لعنت بر پدر و مادر کسی که در این مکان آشغال بریزد خخخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فک کنم نیمه گمشده من بین همه تقسیم شده

.

.

.

.

اخه به هر کی میرسم یه حسی بهش دارم

.

اصلا یه وضعیه .... ^_^

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرد را ندا آمد اگر آرزویی داری بکن که برآورده شود

عرض کرد اقیانوس آرام را آسفالت خواهم

ندا آمد سخت است آرزوی دیگری کن

گفت: قدرتی خواهم که زنان را شناسم

ندا آمد اقیانوس آرام را 2 بانده می خواهی یا 4 بانده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدترین بلایی که سر یه پسر میتونین بیارین

.

.

.

.

.

.

تو دانشگاه در کلاسشو بزنی به استاد بگی بافلانی کار دارم

میگه چیکارش داری؟

میگی مامانش براش لقمه آورده! خخخخخخخ


+ یکشنبه 93/8/25 ساعت 4:41 عصر توسط سحـــر نظرات ()

 

کیستی که من

اینگونه به اعتماد

نام خود را

باتومیگویم...

کلیدقلبم را

در دستانت میگذارم

نان شادی ام را با تو قسمت میکنم

به کنارت می نشینم

و سر بر شانه ی تو

اینچنین آرام

به خواب میروم؟

کیستی که من

اینگونه به جد در دیار رویاهای خویش با تو درنگ میکنم؟!!

کیستی که من

جز او

نمیبینم و نمییابم؟!!

دریای پشت کدام پنجره ای؟

که اینگونه شایدهایم راگرفته ای

زندگی را دوباره جاری نموده ای

پرشور

زیبا

و

روان

دنیای با تو بودن در اوج همیشه هایم

جا نمیگیرد

وهر لحظه تعبیری میگردد

از فردایی بی پایان

در تبلور طلوع ماهتاب

با عبور از تاریکی های سپری شده...

کیستی

ای مهربانترین؟


+ شنبه 93/8/24 ساعت 12:11 عصر توسط سحـــر نظرات ()

زیباترین شعر قیصر امین پور

 

 

من از عهد آدم تو را دوست دارم

از آغاز عالم تو را دوست دارم

چه شبها من و آسمان تا دم صبح

سرودیم نم نم: تو را دوست دارم

نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی!

girl and boy

 


+ جمعه 93/8/23 ساعت 11:43 عصر توسط سحـــر نظرات ()

خدایا ...

 

هیچ می دانی که همیشه به موقع

به دادِ دلم... تو می رسی ؟؟!

آنجا که خسته ام ...

آنجا که دل شکسته ام ...

آنجا که ازهمه ی عالم و ادم گسسته ام ...

همیشه تو همان دستی هستی

که می گیری از دلم غبارِغم ها را،....

              ::: ســــپاس خــــــــدای مـــن :::

 

 

 

این روزها من
خدای سکوت شده ام
خفقان گرفته ام تا
آرامش اهالی دنیا
خط خطی نشود...
اینجا زمین است
اینجا زمین است رسم آدمهایش عجیب است
اینجا گم که میشوی
بجای اینکه دنبالت بگردنند
فراموشت می کنند.........


+ شنبه 93/8/10 ساعت 9:51 صبح توسط سحـــر نظرات ()

شاید آن روز که سهراب نوشت:
تا شقایق هست زندگی باید کرد.
خبری از دل پر درد گل یاس نداشت.
باید این طور نوشت:
چه شقایق باشد،
چه گل پیچک و یاس،‌ جای یک گل خالیست،
تا نیاید مهدی، زندگی دشوار است.....


+ جمعه 93/8/9 ساعت 6:23 عصر توسط سحـــر نظرات ()

 

خطا از من است می دانم

از من که سالهاست گفته ام

" ایــــــــــاک نعبد"

امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

به دیگران هم دل سپرده ام...

 

از من که سالهاست گفته ام

" ایـــــــاک نستعین"

امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

به دیگران هم تکیه کرده ام...

 

 

امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

رهایم نکن

 

بیش از همیشه دلتنگم

 

به اندازه ی تمام روزهای نبودنم...

 

خـــــــــــــــــداوندا

دل به تو سپرده ام

مرا به حال خود وا مگذار...

                                    " آمیــــــــــــن "

 

نه مثل هر کس!!!

مثل کسی که برایم کس دیگریست

دعایت میکنم...

تو نیز در لحظه های زیبایت

بی الـــــــــــــتماس من!!!

برایم سهمی از دعـــــــــا بگذار...

 


+ پنج شنبه 93/8/8 ساعت 10:58 عصر توسط سحـــر نظرات ()
   1   2      >

Music Code By: AvAz


ساخت کد موزیک آنلاین